Første utgave av Nordic Herald publisert

Første utgave av Nordic Herald publisert

En aldri så liten milstein er passert for de nordiske malteserridderne. Første utgave av Nordic Herald er publisert med artikler som berører virksomheten i Danmark, Norge og Sverige.

Dette er et samarbeid mellom Det nordiske priorat (Commandery St. Sunniva, Norge og Commandery Dagmar, Danmark) og det svenske priorat St. Eskil, Sverige. Dermed vil der være mulighet for å lese artikler både fra Norge, Sverige og Danmark, samt en egen engelsk utgave av publikasjonen. 

Redaktør Dame Mette Møller på Nordic Herald, Scandinavia, har lagt ned en flott innsats gjennom lengre tid, ikke minst gikk romjulen med til å gjøre prosjektet klar for publisering.

 

– Jeg vil også gerne sige en stor tak til Chev, Kim Aabo Christensen, Commander. Chev. Preben Sloth, Vice commander, samt Dame Vibeke Omberg, uden jeres inspiration og store hjælp kunne Nordic Herald ikke have set dagens lys, sier Dame Mette Møller.

Hun ønsker god leselyst og et lykkebringene nytt år.

 

 

Her kan du lese førsteutgaven av Nordic Herald

Nordic Herald 1. udgave 2024

 

…og her er link til den engelskspråklige førsteutgaven av Nordic Herald:

Nordic Herald, edition 1, english

Jan Helge Kalvik

Admin St. Sunniva

Legg igjen en kommentar